ODRESTAUROWANIE ZABYTKOWEJ BALUSTRADY W KAMIENICY

RENOWACJA SCHODÓW

PRZED RENOWACJĄ

PO RENOWACJI

PRZED RENOWACJĄ

PO RENOWACJI