O FIRMIE

Firma MARK-DREW powstała w 1990 roku.

Zamiarem firmy było suszenie i obróbka drewna.

Z biegiem czasu nawiązały się kontakty z producentami zwierząt futerkowych i od 1997 roku rozpoczęliśmy produkcję prawideł do skór lisów.

Obecnie produkujemy również prawidła do skór innych zwierząt, takich jak norki i jenoty.

Jesteśmy firmą, która stale unowocześnia park maszynowy.

Od 2012 roku jednym z priorytetów naszej produkcji jest wytwarzanie klejonki drewnianej wykorzystywanej w stolarce okiennej, drzwiowej jaki i meblowej.

Wiemy, że nasze doświadczenie w obróbce drewna będzie procentować w jakości naszych wyrobów.

Jesteśmy firmą, której celem jest rozwój swego potencjału oraz unowocześnianie, zwiększanie i poprawianie konkurencyjności naszych produktów w Unii Europejskiej.

Zapraszamy do współpracy z firmą MARK-DREW!